Tillitt, erfaring og kompetanse 

Kompetanse er et absolutt krav i mange bransjer, ikke minst gjelder dette i elektro- og installasjonsbransjen. Amdal Elektro AS er autorisert, og utfører installasjoner innenfor både privatmarkedet, industri og landbruk.

Vår stab består av ni dyktige elektrikere med god kompetanse i faget. Vårt mål er å tilby tidsriktige installasjoner som kundene er tjent med over lang tid.

Tillit, erfaring og kompetanse er nøkkelord for oss.


Utviklet av Imaker as