Amdal Elektro AS

Ansatte

Håvard Skistad

Daglig leder

Tlf: 474 62 716

E-post: havard@amdalelektro.no

Morten Rosendal

Elektroinstallatør

Tlf: 472 39 157

E-post: morten@amdalelektro.no

Tonje Rosendal

Kontormedarbeider

Tlf: 476 40 108

Epost: tonje@amdalelektro.no

August Eidsmo

Montør

Tlf: 412 34 870

Erik Skille

Montør

Tlf: 900 22 165

Inge Bjørnseth

Montør

Tlf: 900 49 117

Kristoffer Gundersen

Montør

Tlf: 413 67 250

Ola Liljefjell

Montør

Tlf: 901 08 939

Magnhild Storaker

Montør

Tlf: 480 69 309

Paul Henrik Gjersvik

Montør

Tlf: 976 75 621

Sivert Skille

Montør

Tlf: 481 26 973

Stig Are Reppen

Hjelpearbeider

Svein Oliver Granli

Hjelpearbeider

Tor Yngve Lindgren

Hjelpearbeider

Daniel Thomassen

Lærling

Kristian Grongstad

Lærling

Telefon: 74 28 11 19